Ang Kwento ng Manghahasik

Mababasa natin sa Lucas 8:5-8 ang talinhaga ng manghahasik:

Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kaniyang binhi: at sa kaniyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan; at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit.

At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig.

At ang iba'y nahulog sa mga dawagan; at tumubong kasama ang mga dawag, at yao'y ininis.

At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig.

Ano ang Kahulugan Nito?

Kung nais mong i-bahagi ang iyong karanasan na may kaugnayan sa kwentong ito, upang makatulong na maunawaan ng makakabasa na kapatiran ay maari mo itong sabihin sa comment sa ibaba.

Maraming salamat at pagpalain ka ng Dios!
Ang Kwento ng Manghahasik Ang Kwento ng Manghahasik Reviewed by Joel Olave on 11:39 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.