Ministries

Kung nararamdaman mo na may kakayahan ka na maglinkod, ang iyong potensyal ay maihahalintulad sa mga kahoy na nasa larawan. Handang magpagamit at magbigay liwanag.

Ang mga sumusunod na ministeryo ay kinabibilangan ng mga manggagawa na may pusong maglingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay tinatawag upang maglingkod, alamin ang mga gawain ng bawat ministeryo upang malaman kung saan naaangkop ang iyong talento.

  1. Kalalakihan
  2. Kababaihan
  3. Kabataan
  4. Young Adult
  5. Ugnayan
  6. Paaralang Lingguhan
  7. Koro
  8. Ministeryo sa Musika 
  9. Ebanghelisasyon at Misyon


Ministries Ministries Reviewed by Joel Olave on 10:09 PM Rating: 5
Powered by Blogger.